Shiva also known as Mahadeva is one of the principal deities of Hinduism. Shiva is known as “The Destroyer” within the Trimurti, the Hindu trinity that includes Brahma and Vishnu.

Lord shiva

Aarti

Om Jai Shiv Omkara,Swami Jai Shiv Omkara।
Brahma, Vishnu, Sadashiv,Ardhangi Dhara॥

Ekanan ChaturananPanchanan Raje।
Hansanan, GarudasanVrishvahan Saje॥

Do Bhuj, Chaar ChaturbhujDashabhuj Ati Sohe।
Trigun Roop NirakhateTribhuvan Jan Mohe॥

Akshamala VanamalaMundamala Dhari।
Tripurari KansariKar Mala Dhari॥

Shvetambar PitambarBaaghambar Ange।
Sankadik GarunadikBhootadik Sange॥

Kar Ke Madhya KamandaluChakra Trishuldhari।
Sukhakari DukhahariJagpalan Kari॥

Brahma Vishnu SadashivJanat Aviveka।
Madhu-Kaitabh Dou Mare,Sur Bhayheen Kare॥

Lakshmi Va SavitriParvati Sanga।
Parvati Ardhangi,Shivalahari Ganga॥

Parvat Sauhen Parvati,Shankar Kailasa।
Bhaang Dhatoor Ka Bhojan,Bhasmi Me vaasa॥

Jataa Me Ganga Bahat Hai,Gal Mundan Mala।
Shesh Naag Liptavat,Odat Mrigchhala॥

Kashi Me Viraje Vishwanath,Nandi Brahmchari।
Nit Uth Darshan Paavat,Mahima Ati Bhaari॥

Trigunswami Ji Ki AartiJo Koi Nar Gave।
Kahat Shivanand Swami,Manvanchhit Phal Pave॥