Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman,Haran Bhavbhay Darunam।
Nav Kanj Lochan, kanj Mukh KarKanj Pad Kanjarunam॥

Kandarp Aganit Amit Chhavi,Nav Neel Neerad Sundaram।
Pat Peet Maanahu Tadit Ruchi-ShuchiNaumi Janak Sutavaram॥

Bhaju Deenbandhu DineshDanav Daitya Vansh Nikandanam।
Raghunand Anand Kand KaushalChandra Dasharath Nandanam॥

Shir Mukut Kundal TilakCharu Udar Ang Vibhushanam।
Ajanubhuj Shar Chap-DharSangram Jit Khardushnam॥

Iti Vadati Tulsidas,Shankar Shesh Muni Man Ranjanam।
Mam Hriday Kanj Nivas Kuru,Kaamadi Khal Dal Ganjanam॥

Man Jahi Raacheu MilahiSo Var Sahaj Sundar Sanvaro।
Karuna Nidhaan SujaanSheel Saneh Janat Ravro॥

Aehi Bhanti Gauri AsisSun Siy Hit Hiy Hiy Harshit Ali।
Tulsi Bhavanihi Poojee Puni PuniMudit Man Mandir Chali॥